Elektroinštalácie / EZS / EPS / PSN / REVÍZIE

Elektroinštalačným prácam sa venujeme od roku 1996

Elektroinštalačným prácam sa venujeme od roku 1996
  • Elektroinštalácie bytových domov
  • Elektroinštalácie rodinných domov
  • Elektrické prípojky
  • Montáž bleskozvodov
  • Elektrický zabezpečovací systém - EZS
  • Elektrická požiarna signalizácia - EPS
  • Projektové dokumentácie
  • Televízne a datové rozvody, kamerové systémy
  • Inštalácia, servis, revízie

         Upozornenie:

Revízujeme len diela, ktoré realizujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie