• Elektroinštalačné práce (domy - byty - objekty)
 • Slaboprúdové rozvody (televízne a datové obvody)
 • Elektrické prípojky, blezkozvody, projektové dukumentácie
 • Zabezpečovacie a požiarne systémy
 • Inštalácia, servis, revízie
 •   ...
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích a poplachových systémov
 • Výroba elektrických zariadení, výroba rozvádzačov
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Hodnotenia rizík, vypracúvanie bezpečnostnej správy
 • Havarijný plán, konzultačná činnosť a prevencia havárií
 • Elektrické podlahové vykurovanie
 • Elektrické rohože ukladáme na izoláciu pod poter
 • Elektrické rohože ukladáme na poter pod dlažbu / podlahu
 • Montáž kamerových systémov
 • Servis, ochrana, kontrola a plnenie požiarnych zariadení

Pomoc / infolinka   0905 509 905

Prihlásenie