• Elektroinštalačné práce (domy - byty - objekty)
 • Slaboprúdové rozvody (televízne a datové obvody)
 • Elektrické prípojky, blezkozvody, projektové dukumentácie
 • Zabezpečovacie a požiarne systémy
 • Inštalácia, servis, revízie
 • Vývoj, výroba zabezpečovacích a poplachových systémov
 • Výroba elektrických zariadení, výroba rozvádzačov
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Hodnotenia rizík, vypracúvanie bezpečnostnej správy
 • Havarijný plán, konzultačná činnosť a prevencia závažných havárií
 • Servis, ochrana, kontrola a plnenie požiarnych zariadení
 • Komplexné stavebné riešenie                                                Volať v pracovné dni:
 • Výstavba domov,bytov,budov                                                od 8:00 do 20:00 hodiny ..
 • Projekty, stavebné povolenie, kolaudácie                               Poruchová služba - nonstop
 • Hypoúvery, poistenie nehnuteľností
 • Pozemkové riešenia, geodézia
 • Rekonštrukcie bytových jadier, stavebná mechanizácia                                                         ...

Prihlásenie